Sàn gỗ Giáng Hương

1,450,000

Kích thước: 15 x 90 x 450mm: 1.450.000 VND /m2
15 x 90 x 600mm: 1,650,000 VNĐ / m2
15 x 90 x 750mm: 1,850,000 VNĐ / m2
15 x 90 x 900mm: 1,900,000 VNĐ / m2
18 x 120 x 600mm: 2,500,000 VNĐ / m2
18 x 120 x 750mm: 2,750,000 VNĐ / m2
18 x 120 x 900mm: 2,950,000 VNĐ / m2
Bảo hành: 15 năm

098.161.5858